2015. október 29., csütörtök

Káromkodásból - 3/4

Éjfélkor
táncoltál nekem.

Tátongott
körülötted a magas
és a mély, ez a vége-nincs, fekete
terem. Sötét oszlopok vesztek végeikkel
alá és fel a sötét semmibe, és tartotta őket
öröktől, s örökké a semmi. S ím', te ott függtél középen:
a közepén ez űrnek, és ahogy éjfélt ütött, halottas, fakószín testeden a fények
ezüstté, azon át tovább, arannyá lényegültek, s íme, tündökölt bőröd: e bíborszín bársony.
És - nicsak! - mozdul kecses bokád, nyílik szét a combod, s - egy-kát-há' - rubin színében ragyogsz. Elsőre apró, finom lépések háromnegyedében andalogsz előre és hátra, miként ha báb volnál, himbálózol láthatatlan láncokon. S most perdülsz hangtalan egyet; felkapod közben a térded, s mire újra szemközt vagy, virágszirmok gyanánt tüllszoknya válik fel combod meztelen bőréből, végül úgy áll el csípődtől éleivel, akár bársonyos, hívogató, ezerágú penge. Ezzel a taktus szaporulni indul, növeli tempóját a láthatatlan orgonából beáramló, egyre hangosabb keringőzene, s - egy-két-há', egy-két-há' - most üvegtekinteted sugarába esem, és hirtelen: csend. Egyszerre megállsz, mintha csak rajtakaptak volna. Egy pillanatra megdermedsz, s úgy fedezel fel, közben fehér szemeid alatt, vékony, piros ajkaid nyílásán kivillan szemfogad. Alig észrevehetően, gyermeki csodálattal fordítod el kecses fejecskédet, üres tekinteteddel mohón bámulsz meg, akár egyetlen létezőt, ahogy ott ülök díszes, kortalan aranyszékemen. Kinyújtott spicced a semmi feketén ragyogó csempéin felém csúsztatod, s ezzel a lépéssel közelebb húzod magad. Ahogy újraindul, most már értem a zene forrását: a zene belőled fakad. De csak szaporán tovább, nincs több idő! Melyben minden szférák egybehangzanak, elhagyni készül az éjféli perc, ezért gyorsulsz hát, irdatlan gyorsulsz - egy-két-há', egy-két-há', egy-két-há' -, közelebb perdülsz, egyre közelebb, ragyogó aranyszoknyád végül szétárad előttem, most elvakít, s előteréül ez üres fekete térnek, aranyaddal a semmiben mindent beragyogsz. Milyen tökéletes szentély e léthatáron, melyben ím' felragyogsz előttem: szent szárnyasoltárom!
És itt,
e ponton
megszakad a száj,
a keringőzene megáll.
Nem érhető fel mindez,
nem hatol el idáig, valahol,
a semmi egy távoli szegletében
szűköl, nyeszletten dadog az értelem.
Hívogató kézfejeddel táncra csábítasz, s én nézem,
s ahogy e szent pillanatban a gyönyörbe csaknem beleőrülök,
amíg ez őrült vonzalomba tehetetlenül, bénán belegyönyörülök,
 a semmi szentélyében te, pusztulásnak szent szárnyasoltára végleg széttárod magad,
hogy viszont nyújtsam kezem, hisz a sors: szertartás, és nincs, nem tehetek mást én, az Áldozat.
Éjfélkor táncoltál nekem. E szent percben engem hívtál, és én tehetetlen-telhetetlen átadtam magam;
mely a szívből kiindulva kiszárítja most minden erem, ölelj magadhoz, ó halál: ragadj hát el, szerelem.

2015. október 13., kedd

Káromkodásból, 9.

Sírva könyörögtél, hogy el ne hagyjalak.
Ettől volt rémes a tegnap éjszakám,
ahogy is valahányszor,
mindannyiszor ettől
rémesek álmaim:
újra előjössz,
újra eljössz
értem.

Ilyenkor a hangod feszes penge,
az illatod érdes fűrész,
a tekinteted hideg tőr,
az érintésed tűhegy,
s mind feszíti,
tépi-marja
kiszikkadt
szívemet.

Pedig nem hagytalak volna el soha,
csak rá akartalak ébreszteni, ha
fájdalmad nem osztod meg,
úgy mindenből pokol lesz,
úgy pokol lesz minden,
Veled az életem,
de valójában:
nélküled.

Mit érek ugyanis akkor én? Az Isten
áldja meg, mondd, kérlek, mit érek,
ha borúd egyik felét fel nem 
foghatom? Ha nem lehetek,
aminek - kizárólag érted -
e földre születtem,
ölelő két kar:
oltalom.

...és eltelt néhány hét, néhány hónap...
...s mit hinni nem tudtam, elárultad.
Nem szerettél már, angyalom:
te hagytál el. És ha az ember
már nincs szeretve többé,
akkor se égen se földön
nincsen, sehol sincs
irgalom.

Pedig sírva könyörögtél, hogy el ne hagyjalak.
Ettől volt rémes a tegnap éjszakám,
ahogy is valahányszor,
mindannyiszor ettől
rémesek álmaim:
újra előjössz,
újra eljössz
értem.

Ma már tudom, az ember csak akkor szeret,
ha amikor ezt kimondja, biztos abban,
egy öröklétig változatlan marad
benne ez az érzelem.
Hazug, ki így szól,
de közben
nem így
érez ő.

És én azért írom e jeremiádi, véres verseket, 
mert ha igaz, hogy csak egyszer szeretünk,
akkor minden kilencedik soromban
a jelen és az örök jövő honol;
ha csak egyszer szerettem,
akkor ahol most élek,
a kilencedik szint,
íme, itt áll:
a Pokol.