2013. január 26., szombat

Ezek a szavak finoman, szemcsésen hullanak ki az ujjaim végéből,
némán szitálnak, s háttérré rendeződnek, akár a hó az erkély üvegén túl,
vagy mintha szálló-hulló szürke hamu, foszló-pergő vakolat talán.
Ha kicsit közelebbre nézek, egy arc sejlik föl az ablak tükrében;
az én arcom. Egy arc, amely vonásaiban most is magán hordja tenyered,
az istenanya simogatásának teremtő-formáló nyomait.
Nem kell magamba néznem, elég egy tükörkép, egy árnyék.
A körmöm, amely most nő, s amelyet maholnap levágok,
biológiailag hány százalékban ugyanaz még,
mint amit lerágtál nekem vad, női-gyermeki bolondságból egy este,
amikor lusta voltam, hogy magamnak rendezzem?
Igaz, hogy évek múltán teljesen, mármint 100 százalékban
kicserélődnek a sejtjeink? Úgy értem, mi magunk.
Hová leszel, kérdem, ha ráncokat ölt majd a férfiarc?
Megtartanak-e régi-új vonásaim, megőrzi-e tapintásod,
simogatásod mibenlétét a test emlékezete?
Tudlak-e majd, ha elmúltak az évek, a fennkölt hétköznapokon,
gyermeket, nőt, szentet, aki örökkön-örökké voltál?
Micsoda kép történik az ablak üvegén...
Tükröződő, kiszáradt arcom, mely hamuvá pereg,
s úgy omlik, akár egy katedrális vakolata,
foszlik, akár egy régi, szövetre nyomott fénykép.
Az arcom, ez a régi-új emberi arc - szentély.
Mióta a XIV. században hozzáfogtak építeni,
a Duomo di Milano még soha nem készült el.
Mire valahol véget értek a munkálatok rajta,
egyéb helyeken már javában folyt a restauráció.
A testi emlékezet, e romló-szakadó,
de elpusztíthatatlan katedrális
folyton változik, nem tudni,
a kint meddig kint, a bent bent-e még.
A régi, mely újnak adja át helyét,
önmaga marad, s a bontás építkezés.
Te álltál meg bennem.
Arcom, e szentély
a testi emlékezés
örök katedrálisában
magán s magában is
őrzi-óvja folyton
fogyó, de el
sohasem múló
Istenét.
Nincs más, a felejtés egyetlen módja az, hogy emlékezem Rád.