2015. január 23., péntek

Angyalt láttam álmomban

angyalt láttam álmomban
s fáradt szám kitátottam
egy lehelet volt a szívből
kijött a számon a neved
és azt álmodtam hogy boldog vagy s hogy én is boldog veled
 s lám senki más nem tudja azt egyedül csak én tudom
hogy ébren is elérhető az én elérhetetlen angyalom
s hogy ez a tűzzel izzó szőke angyal
egy feddhetetlen csoda
mert betakar ha fázom
s mint délibáb nem illan tova
de szárnyával átrepít a lázon
s én nem ébrednék fel soha
mert Ő foglalkozik velem
hogy ne legyek ostoba