2013. augusztus 22., csütörtök

Hajnali frigy

Ezek a mai lányok - kiváló ízlésük van - többnyire szeretik a napraforgót. Már néggyel találkoztam, legalább. Azt mondták, milyen jó ízlésem van, milyen ügyes vagyok, milyen más. Nem rózsa és főleg nem vörös. Az valami kikopott, valami elhasznált. Valami múlt idő. Helyette napraforgó. Fényes, társas, sugaras, ami eleven, hisz mozog, megy, csak megy a fény után, követi. 
Ez a kép egy esküvőn készült a hétvégén, a násznép - már ami maradt belőle - mögöttem áll. Napfelkelte, s úgy fordulunk utána, akár a természet; akár a hajnali harmat, felszívódunk mi is a fényesség felé, eggyé olvadunk, mintha csak az egész élettől megittasult kompánia átmenne valami égi bálba.
Elől én állok, arccal a fénynek, szemem tükrét tartva az égnek, s tudom, habár hogy hűtlen lettem, és nem vagy már mellettem, azért valahol mégis az ég felé fordulsz te is. A kezem hátul, s egy lány kezét markolom, s béke van bennem, mint ahogy béke van kívülem is. Jegygyűrűk koccanása, csilingelése a fény, valami kedves zene, egyetlen örök hang csupán, ami virágokat hajt a szíveken. Napraforgót a régin, s liliomot az újon. Egyszerre emlékezem és nézek a jövőbe e hajnalon, s ti ketten, volt és eljövendő szerelmeim tartjátok a hitet: menedékemül e fényesség-falat. Mögötte én, a férfi, megtanulom a Rendet a fényes Ég alatt.


2013. augusztus 10., szombat

bűn

párásodó falak között
öt sorba zsúfolnám
hiányod
e szent fülledtséget -
hogy mennyire
sázssiv


2013. augusztus 4., vasárnap

Tisztaság

A függönyök a helyükre kerülve, a karnison lógva száradnak meg. Izzó nyár van, és kereszthuzat a szobában. A hőségben, akárha nem is a szellő, de maga a fény mozdítaná meg lágy, lassú táncra indítva a függönyöket, e hosszú uszályokat. Ragyogó, égő, égető dallamfoszlányt süt be egy távoli nap. Mire eléri, foszlik is tova, a fehér kelme éppen-hogy-keringőt lejt rá, s e fényes dallamhídon az összes világok érnek össze most. Élettánc simogat. Valami meg sem történt dolog emléke csillan fel tompán e fehér tükörlapból, ami a függöny. Képek kelnek e fodrozódó vásznon, emlék, látomás és álom, valami mozduló festmény, egy szolid, halk csendélet almákkal s egy keresztvíz-tállal. Megérintem a függönyt: itt vagy. Hát itt vagyok én is. Mintha nem lenne teljesen mindegy, ki melyik oldalon. Szemfényvesztés a halál.